Den oprindelige Napoleon Dynamite

Gaffa DK: Morten Gottschalck: 6th March 2017

Costellos "Detour" pløjer sig igennem hele Europa i denne tid. I Danmark er vi blevet begavet med tre koncerter; Aalborg og Odense, og til sidst en udsolgt koncert i København.
 
Odeon i Odense blev indviet tidligere på ugen, og endnu er der hverken knirkende stole eller tyggegummi underneden. Folk maser af sted for at komme ind og få måsene i sædet, og mørket sænker sig.
 
Iført knaldrød hat og med et bragende bifald i ryggen kommer Costello ind, griber en guitar og sætter i gang med Watch Your Step fra det lige netop 36 år gamle album Trust – udgivet i januar 1981.
 
Costello er solo, med en hær af især guitarer, men også en banjo og et stort sort flygel indenfor rækkevidde. Midt på scenen står en gigantisk kasse af et fjernsyn, som viser stillfotos – og senere lidt video - af venner, bekendte og familie i en falmet fortid. 
 
Alle remedier kørt i stilling

Manden er 62 år, og man kan nok argumentere for, at han altid har været lidt rusten i halsen. Rusten har bredt sig en smule med alderen, men han rammer stadig de høje toner. Der springes ikke mere over det lave gærde, end hvad alderen rent praktisk dikterer. Lyden i Odeon er en fornøjelse.
 
Et langt musikalsk liv med omkring 30 album (plus opsamlinger og livealbum), et hav af samarbejdspartnere og hele opvæksten med en meget musikalsk far har skabt en showman, som drysser krydderi over hele aftenen som en kok, der elsker hver en ret. Costello er lige præcis, hvor gerne han vil være.
 
Mange numre indledes med en anekdote, som stort set hver gang rammer plet. Hist og her føles det en kende forberedt, når anekdoten serveres med indlagt kunstpause til latter og bifald. Især i starten af koncerten reagerer publikum med abrupt høflig latter. Men vi tør hurtigt op i selskab med den brandvarme løve, som også har optrådt en del som skuespiller og har været forbi musicalafdelingen flere gange. Han kender sine virkemidler. Laes mer…

 

The original Napoleon Dynamite


Costello's "Detour" plows through all of Europe at this time. In Denmark, we have been gifted with three concerts; Aalborg and Odense, and finally out show in Copenhagen.

Odeon in Odense was inaugurated earlier this week, and yet there is no creaking chairs or gum underneath. People maser off to get in and get måsene in the seat, and darkness descends.

Wearing bright red hat with a thunderous applause in the back comes Costello in, grabs a guitar and starts to move with Watch Your Step from just 36 years old album Trust - published in January 1981.

Costello's solo, with an army of particular guitars, but also a banjo and a big black grand piano within reach. In the middle of the stage stands a giant box of a television showing still photographs - and later a little video - of friends, acquaintances and family in a faded past.

All paraphernalia deployed

The man is 62 years old, and you can probably argue that he has always been a little rusty throat. The rust has spread a bit with age, but he still hit the high notes. To go no more than the low fence than age practically dictates. The sound of the Odeon is a pleasure.

A long musical life by about 30 albums (plus compilations and live albums), a sea of collaborators and the entire childhood with a very musical father has created a showman who sprinkles spice throughout the evening as a chef who loves every right. Costello's exactly how much he will be.

Many numbers begin with an anecdote that virtually every spot on. Here and there it feels a trifle prepared when the anecdote served with inlaid art pause for laughter and applause. Especially at the beginning of the concert audience reacts with abrupt polite laughter. But we dry up quickly in the company of the fire hot lion, who also has appeared a part as an actor and has been past musical department several times. He knows his tools. Read More…